Długopisy reklamowe w marketingu bezpośrednim – rozdawanie

Długopisy reklamowe
Długopisy reklamowe

Marketing dzieli się obecnie na pośredni i bezpośredni. Działania pośrednie to reklama w środkach masowego przekazu, a także z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej – bilbordy, plakaty, itp. Natomiast marketing bezpośredni to kontakt przedstawiciela danej firmy (reklamodawcy) bezpośrednio z klientem. Może on mieć różne formy, ale wspólną ich cechą jest fakt, że coraz częściej korzysta się tutaj z gadżetów reklamowych. Siła ich oddziaływania na klientów bierze się z faktu atrakcyjnego wyglądu oraz innych walorów. Można tu wymienić, w zależności od rodzaju gadżetu, dobry smak, specjalne funkcje, efektowne dodatki, itp. Jak konkretnie wykorzystuje się gadżety reklamowe w marketingu bezpośrednim?

Odpowiadając na powyższe pytanie, najlepiej posłużyć się przykładem, który pozwoli zobrazować niektóre kwestie. Dobrym przykładem mogą być długopisy reklamowe. Mają one wiele zalet, jeśli chodzi o przydatność w marketingu bezpośrednim. Największą z nich wydaje się być praktyczne zastosowanie w sytuacjach życia codziennego – bez długopisów nikt nie może się obyć.

W ramach marketingu bezpośredniego długopisy reklamowe mogą być np. rozdawane przechodniom na ulicach. Jest to metoda szczególnie popularna, ponieważ pozwala na dotarcie do wyjątkowo dużej grupy ludzi. Oczywiście nie wszyscy z nich będą zainteresowani ofertą danej firmy, ale większość z nich zapozna się z takową ofertą, właśnie dzięki oddziaływaniu, jakim cechują się długopisy reklamowe. Owo oddziaływanie związane jest z ich cechami, a także z faktem otrzymania podarunku na ulicy.

Rzecz jasna, aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi, takie gadżety rozdaje się w miejscach uczęszczanych regularnie przez dużą liczbę osób. Można tu podać centra miast, w tym ruchliwe skrzyżowania, okolice dworców czy lotnisk, centra handlowe, okolice znanych punktów miasta i jego zabytków, a także parki, place zabaw, itp. Wszędzie tam, gdzie można liczyć na potencjalnych klientów, warto tego rodzaju gadżety rozdawać. Metoda ta, jak wspomniano, jest jedną z najpopularniejszych w ramach marketingu bezpośredniego.